Stanje crkvenih zgrada

Dana 15.4.2020. godine prošli smo za gospodinom župnikom sve zgrade na našem Markuševečkom crkvenom dvorištu kako bismo sagledali svu štetu koju je za sobom ostavio potres 22.3.2020. godine. Rekapitulacija viđenog je sljedeća:

Stanje crkvenih zgrada 15.4.2020.


U Markuševcu 29.4.2020.

U zadnjih tjedan dana napravili smo nekoliko stručnih pregleda svih zgrada.

22.4.2020. bila nam je u posjeti stručna skupina petorice statičara, to jest četiri statičara i jedan arhitekt i time smo krenuli s  konkretnim koracima prema obnovi naših župnih objekata. Kako smo pisali u planu rada, prvi konkretni zahvati bi bili vezani uz kapelicu kako bismo što je prije moguće stavili u funkciju prostor za funkcioniranje župe. Stoga smo se u ovom pregledu stručnjaka najviše koncentrirali na stanje kapelice. Potajno smo se nadali da ćemo dobiti potvrdu da bi kapelica Majke Božje Anđelske mogla biti zamjena za župnu crkvu u narednom vremenu. Ali statičari su nas upozorili na nekoliko problema. Trebalo bi izgraditi platformu ispod svoda kapelice koja bi služila kao zaštita od potencijalnog pada žbuke na vjernike. Ali i to bi bilo samo parcijalno rješenje koje ne može garantirati sigurnost, a i takva platforma se mora izraditi pod kontrolom konzervatora kako se njome ne bi napravila još veća oštećenja. Mi koji smo bili u ulozi domaćina stajali smo sa strane i slušali raspravu stručnjaka koji su si dali truda pregledati svaku sitnicu prije donošenja rješenja. I sami stručnjaci su nas upozorili na to da neka ne čekamo instant rješenja i neka im damo vremena da i sami promisle kako napraviti ojačanja koja će garantirati sigurnost ljudima u i oko kapelice.

Naši preci su u najboljoj namjeri prije pedesetak godina napravili opkop oko kapelice i oko župnog dvora kako bi ih zaštitili od vode i vlage. U tome su djelomično i uspjeli. No ipak sam opkop je oslabio temelje kapelice i župnog dvora jer nakon otkopa nije napravljena hidroizolacija temeljnih zidova i nije ojačana konstrukcija temelja te je tokom vremena voda ispirala vezivni materijal između kamena i konstrukcija je time oslabila. Statičari su nas upozorili da bismo prvo trebali krenuti sa rješavanjem toga problema jer sve što ćemo sanirati nadzemno nema nikakvog smisla ako će nam se raspasti temelji. Današnja saznanja modernog graditeljstva garantiraju da bismo sa izvedbom sanacije temeljnih zidova podigli razinu stabilnosti cijelog objekta. Bez potvrde stručnjaka pretpostavljamo da bismo trebali maknuti betonsku ploču opkopa, suvremenim materijalima povezati temelje izrađene od kamena, napraviti hidroizolaciju temelja, ojačati temelje izvedbom armirano betonskih kampada ili potpornih zidova i izraditi drenažu sa odvodom drenirane vode.

Crkvu su pregledali za sada letimično, konstatirali da je doista jako oštećena, da će sanacija biti veliki izazov i za struku i za nas župljane. Gotovo jednoglasno su potvrdili ono što smo pretpostavili da bi za buduća vremena trebalo ukloniti dobar dio crkve i izgraditi ju ponovno. Ni jedan od njih petorice ne bi mogao, želio ni smio staviti svoj potpis da bi samo sanacija crkve mogla garantirati sigurnost objekta i ljudi za potrese jače od 4 stupnja po Richteru. Pošto znamo da je ovaj potres bio snage 5,5 stupnja po Richteru, a naše područje je zona u kojoj je moguć potres do 6,4 stupnja postavlja se pitanje što bismo dobili samo sa sanacijom i krpanjem rupa. Nismo li se odmakli od 1881. i zar ćemo opet krpanjem zidova samo zamaskirati probleme do nekog budućeg potresa?

23.4.2020. uz statičare došao je u pregled i konzultacije i jedan konzervator koji ipak ima širi pogled na stvari i iako bi i on najradije obnavljao postojeće, ipak shvaća da to nije ultimativno rješenje i da će se struke morati međusobno uvažavati i da nitko nema pravo dovoditi ljude u opasnost. Savjetovano nam je da pričekamo donošenje zakona o obnovi Zagreba nakon potresa jer će taj zakon definirati odnos struka prema objektima oštećenima u potresu i obaveze nas župljana, Ministarstva kulture, Grada Zagreba i svih drugih javnopravnih tijela. Iako nam u ovoj situaciji čekanje teško pada nadamo se da će nam taj zakon biti koristan, a ako su točne najave da će on biti izglasan kroz mjesec do dva, moći ćemo se toliko strpjeti.

Stanje crkvenih zgrada 29.4.2020.