Odbor župnog Caritasa

Odbor župnog Caritasa župe sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb-Markuševec

Ime i prezime
telefon
elektronska adresa
Biserka Beđić095 5815733biserkabedic@gmail.com
Ana Crnković091 8875619crnkovic.ana5@gmail.com
Jasenka Dasović095 9069185jdasovic4@gmail.com
Štefica Kobasić0917813854 
Iva Kurek098 585758iva.kurek@gmail.com
Štefica Lidej091 3012207 
Đurđa Remenar098 247 488durda_remenar@net.hr
Štefica Ročić099 1965058rocic.stefica@gmail.com
Branka Šimunjak098 226590 
Darko Vuljar099 7100455