Riznica

1. KAZULE

 crkv. kat. odjevni predmet svećenika; misnica

2. DALMATIKE

Dalmatika (lat. vestis dalmatica), vlastita odjeća đakona.

 

3. VELUM

Pri svečanom blagoslovu s Presvetim, svećenik se zaogrne preko ramena s bogato izvezenim platnom, koje se naziva velum

velum se slaže u boji s misnicom, a koristi se tako da svećenik njegovim krajevima, iz poštovanja, drži pokaznicu (Presveto)

4. ANTEPENDIJ

Antependij (lat.), ukrasna zavjesa ili ploča od drveta, kamena ili metala koja pokriva prednju stranu oltara.

5. ŽUPNI ŠTAMBILJI

4 stavke

 

 

6. POKAZNICA

Među najdragocjenije   predmete   crkvenog   posuđa  spada  kasnogotička  pokaznica. Pokaznica, pozlaćeno srebro, lijevano i iskucano. Visna: 42,8 cm, širina: 20 cm, promjer baze: 16 cm x x 13,3 cm, datacija: prije 1649. godine. Ova pokaznica predstavlja rijedak primjer sačuvane kasnogotičke monstrance s jakim utjecajem ranoba­roknog stila, koji je napose uočljiv u lijevanoj biljnoj dekoraciji gornjeg dijela u obliku slova »S«, kao i oblikovanju  glave Kerubina. Kasna gotika prisutna je u oblikovanju same pokaznice, zatim u nodusu u obliku jabuke, te u ukrućeno stiliziranim fialama i fialicama gornjeg dijela, kao i u lijevanim likovima s obje strane ostensorija smještenih u prozračne već barokno shvaćene kasnogotičke niše. Baza pokaznice ukrašena je reljefno oblikovanim glavama anđela, simbolima muke Kristove i monogramom Marije.

 

7. PACIFIKAL

Pacifikal od pozlaćene mjedi visine 30 cm, promjera baze 12,6 cm, širine 14 cm. Potječe iz prve polovine 18. st. Jednostavno oblikovani pacifikal sa šestolisnom ba­zom koja u obliku latica prelazi u podnožje nodusa ukrašeno festonom. Modus je šestorobridan i kruškoliki. Krakovi križa imaju na vrhovima trolisno proširenje ukrašeno na prednjoj strani lijevanim anđeoskim glavicama, a na stražnjoj strani stiliziranim cvjetnim motivom, na prednjoj strani lijevani Kristov korpus, a na stražnjoj strani reljefni lik Madonne Immaculate.

8. CIBORIJ

Ciborij od pozlaćenog bakra, visine 30 cm, promjera baze  14,2 cm, promjera kupe  11,1 cm. Vjerojatno domaći rad sredina 18. stoljeća. Jednostavno i skladno oblikovani ciborij sa šestlisnom bazom i izduženim kruškolikim nodusom ukra­šenim u donjem dijelu vijencem stiliziranih akantusovih listova. Čaška ciborija široka je i duboka, dok je po­klopac profiliran i ukrašen rebrastim užljebinama. Na vrhu je pozlaćeni križ.

9. RELIKVIJAR SV. ŠIMUNA APOSTOLA

Relikvijar je od pozlaćenog srebra,  visine  37,3  cm, širine   14,5  cm, sa bazom od   14 cm   x   10,1 cm. Rad je najvjerojatnije domaćeg majstor druge polovine  18. stoljeća.

Rokoko relikvijar sa profiliranom razvedenom bazom ukrašenom   iskucanom   rocaillcs   ornamentacijom.   Izduženi i kruškoliki nodus ukrašen je iskucanom ornamentacijom. Gornji dio relikvijara ima ovalan ce­tralni otvor za relikvije, uokviren vijencem palmina lišća. Uokolo tog vijenca vije se bogata rokoko deko­racija od rocailles ornamenata. Na gornjem i donjem dijelu smještene su glavice krilatih anđelića. Uokolo gornjeg dijela relikvijara teče vijenac pozlaćenih zra­ka.

10. PACIFIKAL

Pacifikal od posrebrene mjedi visine 28,3 cm, promjera baze 11 cm, širine  11,7 cm. Napravljen je u prvoj polovini  19.  stoljeća. Jednostavno, tipično klasicistički oblikovani pacifikal s okruglom bazom ukrašenom stiliziranim listovima akantusa. Nodus je u obliku izdužena žira. Glatko ras­pelo s trolisno proširenim krakovima i rustično lije­vanim Kristovim Corpusom.