Priprava za ženidbu

Ženidba

Zaručnici se trebaju javiti svome župniku (prema mjestu stanovanja) barem mjesec dana ranije prije sklapanja sakramenta ženidbe

  • Postupak za ženidbu u nadležnosti je samo jednog od župnika na čijem području stanuje zaručnica ili zaručnik
  • Ukoliko zaručnici nisu kršteni u župi u kojoj se pravi Postupak za ženidbu potrebno je pribaviti Krsni i slobodni list  ne stariji od 6 mjeseci (dokaz da do sada nisu sklapali crkveni brak) i potvrdu o pohađanju zaručničkog tečaja.
  • Ako iz opravdanih razloga zaručnici žele sklopiti sakrament ženidbe izvan vlastitih župa, župnik će im nakon provedenog postupka dati Otpusnicu
  • Ako jedan od zaručnika nije kršten ili je druge vjeroispovijesti, neka se javi svome župniku koji će mu objasniti mogućnosti sklapanja braka

O zaručničkim tečajevima

prijava_ZT468_60