Spomen knjiga župe sv. Šimuna u Markuševcu od 1955. do 1989.

Predgovor
Nakon preuzimanja Župe krajem kolovoza2013. g., pregledom župnog arhiva, pronašao sam bilježnicu u koju je od godine 1976. pa do. 1990. ispisivao i fotografijama obogaćivao g. Mirko Klenkar, kako je iz bilježnice vidljivo, jedan od najbližih suradnika preč. Krešimira Ivšića, markuševečkog župnika u to vrijeme.
Kako službena župna Spomenica nije vođena, ova knjiga nam daje dragocjene podatke o događajima i radovima koji su u to vrijeme napravljeni na crkvi i ostalim župnim objektima. Zapisani su i brojni ljudi koji su u tom poduzetništvu sudjelovali.
Mirko Klenkar je ovu knjigu pisao svojim osebujnim stilom, često ispuštajući pojedina slova pa i riječi, mijenjao velika i mala slova u nazivima, preskakao iz jednog događaja u drugi. Kod prijepisa ovog rukopisa nastojao sam zadržati originalni stil Klenkarovog pisanja, ipak trebalo je popraviti mnoge riječi, radi razumijevanja stvari izmijeniti redoslijed riječi u odlomcima, staviti interpunkcije.
Predajem javnosti ovaj prijepis kako bi se stariji prisjetili a mlađi upoznali ono što se u to ne tako davno vrijeme radilo, koji su bili problemi, kako se slavilo Boga. Jednako tako, želja mi je da se pojedine nejasnoće, greške autora i prijepisa poprave kako bi se povijest što preciznije proučila i za budućnost zapisala. Zato molim da mi pomognete popraviti sve pogreške i iznesete svoje primjedbe. Isto tako, ako postoje i neki drugi izvori i zapisi o tom vremenu, molim da se daju na uvid kako bi se u budućnosti sve moglo staviti u neku monografiju.
Zahvaljujem gđi. Ljerki Perić na prijepisu rukom pisanog originala.

Josip Đurbek, župnik

Spomen-knjiga župe od 1955-do1989