Pastoralno vijeće

Nadbiskupski Duhovni stol u Zagrebu je 17. listopada 2018. g. potvrdio mandat na pet godina slijedećim članovima Župnog pastoralnog vijeća  župe sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb – Markuševec:

 1. Ivka Bošnjak, Vincekov brijeg 9
 2. Željko Hrastinski, Ferenčaki Donji 7
 3. Katarina Jeleković, Jelekovići 25
 4. Drago Jurin, Markuševečki Popovec 81
 5. Lidija Kralj, Markuševečka cesta 191
 6. Marijan Kravaršan, Klinovec 24B
 7. Davor Kršić, Bijeljavina 6
 8. Karlo Kršić, Kotov brijeg 2A
 9. Drago Lukačin, Grabljak 9
 10. Saša Petarić, Štefanovec 87
 11. Bernardo Pilatuš, Brežovanka 23
 12. Štefica Ročić, Utovec 26
 13. Mirko Šimunković, Utovec 11
 14. Miroslav Špiček, Markuševečka cesta 73
 15. Drago Topolovec, Markuševečka cesta 82
 16. Josip Zdešić, Utovec 8
 17. Korina Žagar, Krsišće 42

Pravilnik Župnog pastoralnog vijeća