Pastoralno vijeće

Nadbiskupski Duhovni stol u Zagrebu je 30. listopada 2023. g. potvrdio mandat na pet godina slijedećim članovima Župnog pastoralnog vijeća  župe sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb – Markuševec:

 1. Tomislav Antolović
 2. Ivka Bošnjak
 3. Kristina Čehil
 4. Drago Jurin,
 5. Lidija Kralj
 6. Davor Kršić
 7. Karlo Kršić
 8. Lidija Molnar
 9. Ivan Obućina
 10. Kruno Patalen
 11. Saša Petarić
 12. Bernardo Pilatuš
 13. Štefica Ročić
 14. Matija Šimunjak
 15. Miroslav Špiček
 16. Drago Topolovec
 17. Damir Vidović
 18. Tomislav Vincek
 19. Korina Žagar

Pravilnik Župnog pastoralnog vijeća