SAKRAMENTI

Krštenje

KrštenjeMnogi traže krštenje svoje djece. – Visok postotak onih koji su se prigodom popisa stanovništva izjasnili da su katolici, tj. 87,97 %, očit je znak da je naše društvo u cjelini obilježeno kršćanstvom mase i da mnogi po tradiciji pripadaju Crkvi te zato krštenje djece doživljavaju kao nešto što se samo po sebi razumije.

|Više


Pomirenje

  nova ispovjedaonicaDvije činjenice: sve rjeđe se ispovijeda, sve češće se slave pokornička slavlja. – I bez dubljega sociološkog ispitivanja možemo uočiti dvije glavne činjenice koje se odnose na sakrament pokore: s jedne strane, sve rjeđe se pristupa sakramentu pokore, s dru­ge pak strane, sve češće se slave zajednička (ne)sakramentalna pokornička slavlja.

|više


Euharistija

Slavlje nedjelje – znak pripadnosti Bogu i Crkvi. – Prigodom proslave Branimirove godine u Ninu 1979. godine, mi hrvatski biskupi proglasili smo:»Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i ne­djeljom slavi misu«. Otkako je hrvatski narod primio kršćanstvo, s osobitim poštovanjem prihvatio je nedjelju kao »Dan Gos­podnji«.

|Više


Sveta potvrda

Velika većina krštenih prima sakrament potvrde. – Velika većina onih koji pristupaju sakramentu krštenja pristupa i sakra­mentu potvrde ili krizme, iako se i na tom području primjećuje osipanje. U našoj Crkvi ovaj se sakrament podjeljuje u različitim godinama života, ili u posljednje dvije godine osnovne škole, tj. u 14. ili 15. godini života, ili tijekom pohađanja srednje škole, tj. u 17. ili 18. godini života.

|Više


Ženidba

Ženidbeni i obiteljski život – gorući problem. – Drugi vati­kanski koncil u Pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, govoreći o gorućim problemima današnjeg vremena, na prvo mjesto stavio je Ženidbeni i obiteljski život. Naime, situacija u kojoj se nalaze te dvije osnovne institucije ljudskog života tako zabrinjava da im se mora posvetiti izuzetna pozornost, jer »spas osobe te ljudskog i kršćanskog života usko je povezan sa sretnim stanjem u bračnoj i obiteljskoj zajednici« (GS 47). I enciklika pape Pavla VI. Humanae vitae upućuje biskupima hitan poziv da zaštite ženidbu i naglase njezinu svetost: »Smatrajte ovo poslanje jednim od najprečih zadataka u sadašnjem vremenu« (HV 30).

| Više


Bolesničko pomazanje

Pastoral sakramenta bolesničkog pomazanja u krizi. – Pastoral sakramenta bolesničkog pomazanja prolazi kroz teška iskušenja, možda teža negoli pastoral drugih sakramenata, i to zbog povi­jesnih i teoloških uvjetovanosti. Naime, dugo se kroz povijest ra­spravljalo kome treba podijeliti taj sakrament, lakom ili teškom bolesniku, ili čak onome koji je već izdahnuo? Budući da se svaki čovjek smatrao »potencijalno« bolesnim, nekada se dijelio i zdravim osobama. Zatim, bilo je razdoblja i sredina u kojima se ovaj sakrament isključivo dijelio radi fizičkog ozdravljenja. Potom, iz mentaliteta današnjeg vjernika još uvijek nije nestala višestoljetna praksa da se bolesničko pomazanje dijeli umirućima, i još uvijek ga neki nazivaju »posljednje pomazanje«.

|Više


Kršćanski sprovod

svi_svetiKršćanski sprovod – proslava Kristova vazmenog otajstva. – »Sahranjujući svoje sinove i kćeri Crkva puna vjere slavi Kristovo vazmeno otajstvo sa željom da oni koji su krštenjem po­stali sutjelesnici Krista umrloga i uskrsloga, s njime po smrti prijeđu u život, i to tako da u duši budu očišćeni te sa svetima i izabranima budu na nebo uzeti, a u tijelu da čekaju blaženu nadu – dolazak Kristov i uskrsnuće od mrtvih.

| Više