Kapelica sv. Vida u Markuševečkoj Trnavi

OPIS GRAĐEVINE:
Objekt kapelice Sv. Vida je jednobrodna prizemna građevina tlocrtne površine cca 100 m2.
Zidana je punom opekom debljine zidova od 20 — 30 cm.
Prednji zvonik je također zidan od pune opeke, visine cca 5 m.
Krovište kapelice je drveno 2-strešno pokriveno bakrenim limom, a zvonik je u istom stilu
izveden kao 4 — strešni krov od bakrenog lima s drvenom konstrukcijom krova.
Unutrašnjost Kapelice je zidena kao uzdužna jednobrodna nadsvođena građevina sa
polukružnom apsidom na njezinom kraju nadsvođena polukupolom i transeptom sa strane i
ulazom.

Kapela u Sv. Vida u Markuševečkoj Trnavi sagrađena je 1930. godine. Dimenzijesu 6,90 x 5,80 m. Gradili su je vlč. g. župnik Blaž Kovačić i župljani. Obnovljena 1971. godine. Nije spomenik kulture. Posvećena je Sv. Vidu. Ima  oltar „od drva izrađen od obrtničke komore u Zagrebu 1930 godine,” s kipovima Sv. Vida u sredini, i Sv. Lovre i Ivana Krstitelja sa strane. Uz crkvu je mala sakristija sa svim potrebnim za liturgiju te mali toranj sa tri zvona i s vanjskim satom. Zvono je automatizirano.

Iz povijesti

Nacrt kapele u Trnavi 

Građevna dozvola za kapelicu u Trnavi 

Tužba Zemaljske zajednice Duhovnom stolu

Očitovanje župnika Blaža Kovačića Duhovnom stolu

Odluka Sreskog načelstva 

Poziv Sreskog načelstva

Ovlaštenje za  blagoslov kapelice u Trnavi 

Dopis o služenju prve mise u Trnavi 

Poslije potresa

Tehničko rješenje sanacije tornja kapelice u Trnavi