Sjednica Župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća

Zajednička  sjednica Župnih ekonomskog i pastoralnog vijeća vijeća održana je 24. kolovoza.

Predloženo je se da ove godine zbog opasnosti od COVID-a 19 proslava Gospe Anđelske bude u okvirima svakonedjeljnih slavlja, bez ikakvih vanjskih svečanosti i događanja.

Za Hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu 13. rujna, zbog istog razloga, a po naputku Zagrebačke nadbiskupije, neće se organizirati  autobusi već se  potiče Božji narod da privatno putuje držeći se propisanih epidemioloških mjera.

Zbog COVID-a 19 otkazano je i hodočašće u Ludbreg.

 Podjela sakramenta sv. potvrde predviđena 3. listopada, trebala se održati u novosagrađenojh crkvi. Budući da nije izgledno da će nova crkva biti završena do toga dana, Vijeća zadužuju župnika da, zbog mogućeg kišnog vremena u to doba, za podjelu sakramenta sv. potvrde iznajmi crkvu u kojoj susjednoj župi. Izraženo je žaljenje što kandidati za sv. potvrdu ne dolaze na sv. misu.

Gradnja nove crkve, više puta najavljivana i obećavana, zapela je na ishođenju građevne dozvole. Budući da župni voćnjak spada u zaštićenu povijesnu cjelinu, za izdavanje građevne dozvole potrebna je izmjena postojećeg zakona o gradnji. Obećano je da će taj zakon biti izmijenjen početkom rujna pa će onda krenuti radovi.  Slijedeći rok ualska u novu crkvu je Šimunje.

Što se tiče sanacije potresom stradalih crkve, župne kuće, kapelice Gospe Anđelske i kapelice sv. Vida u Trnavi  Vijeća izražavaju žaljenje što se te stvari toliko odgađaju i nadaju se da će se u doglednom vremenu institucije pokrenuti u željenom smjeru.