Zapis iz župne Spomenice iz 1880.

U župnoj Spomenici godine 1880. nakon potresa u gradu Zagrebu tadašnji markuševečki župnik Ivan Nepomuk Jagić ovako je opisao tadašnja događanja:
————————————————————————
1880.
Dadoh popraviti cijelu kuću. Baš sam uoči Šimunja svršio malariju kad mi prekinu sretan užitak fatalan potres na 9. novembra u 7 sati i 35 minuta. Bio sam dolje u maloj sobici i htjedoh nalijati kavu, poče se drmati kuća s tolikom silom i halabukom da nisam mogao sigurna koraka na polje. Postadoh na pragu, ne mogoh dalje jer se kuća još uvijek herila i s krova padao criep. Kad to presta izađoh u dvorište. Vidim krov porušen od težine cigla jer su se oba dimnjaka razvalila. Družinska soba ima ispucan svod kao orah kad si ga čekićem udario.
Na crkvi zvonik pukao sredinom od gornjih prozora do dolje. U crkvi pustoš. Svi prozori razlupani, jedan ispao sa drvenim okvirom, sv. Antun leži u sredini postrane lađe.
Kapela samo nešto ispucala, onamo prenijeto Sveto otajstvo.
Stan sebi uredih u klijeti koju ugotovismo za stanovanje od 17. novembra do 13. decembra. Srećom bilo lijepo vrijeme.
Kapelu svezasmo željeznimi obruči i pred nju za 100 forinti dogradismo od dasaka baraku. Tu sam služio i svete čine obavljao i obavljam i sad 31. decembra.
Moj susjed granešinski Stjepan Mikec bio za potresa pred oltarom i upravo da će reći Agnus Dei, u to se uzdrma zemlja, poruši se zvonik, on skoči do malih vrata da će van, ne može jer su zatvorena, pobjegne u sakristiju i tad se sruši crkven svod. Dođoše ljudi i izvadiše ga polumrtva od straha a zvonar osta ukopan pod hrpom ruševina u zvoniku.

1881.
Pod jesen popravljamo župnu kuću uz veliku štednju te ostadoše stari podovi i žaluzije. Tek jedna dobit, a to je ljepša soba za blagovanje.

1883.
Tada nekada ima se popraviti crkva. U srušenu sakristiju smjestit će se oltar sv. Antuna. Sakristija doći će na jug.
Htjedoh veću crkvu, nu kanonik Rački, koji je nekoć vidio crkvu kad me je sa svojim bratom i Stjepanom Domičićem posjećivao, tvrdi da su u toj crkvi svodovi gotički specijalitet te imadu ostati. Na Martinje zgotovismo sve za nuždu i crkvu posveti kanonik Budicki koji se dovoze ovamo za strašne mećave i bure. Ja sam propovijedao. A iako je sve to grozna mizerija, sretan sam se opet molio u nešto prostranijem hramu.
Kaptol, kao patron dao je samo zgradu popraviti, oltare dade Crkva. Starih nekoliko slika kupih na licitaciji kod sv. Marka u Zagrebu. Kupih i votivnu uljenku pred sv. Antunom za 27 forinti. Ona je od čista srebra.
Crkvu je popravljao graditelj Neuman iz Beča, koji je poslije potresa ovamo doselio.
————————————————————————
Ako se moglo u ona vremena, vjerojatno će se moći i u naša!