Neokatekumenski put u župi Svetog Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu

Neokatekumenski put

maria_npNeokatekumenski put je nastao pod utjecajem II. vatikanskog sabora koji je iniciran kao odgovor Crkve na društvene promjene u 19. i 20. stoljeću na poseban način sekularizaciju. Inicijatori Neokatekumenskog puta jesu španjolski slikar Kiko Argüello i Carmen Hernández, diplomirana kemičarka koji su se susreli u siromašnoj četvrti Palomeras Altas, u predgrađu Madrida. Tu se nakon nekoliko godina oblikovala kerigmatsko-katehetska sinteza, koja će postati temelj Neokatekumenskog puta. Godine 1974. zahvaljujući nadbiskupu Annibale Bugniniu Kongregacija za Bogoštovlje i sakramente objavila je u svojem službenom listu kratku bilješku gdje je po prvi puta odano priznanje Neokatekumenskom putu. Neokatekumenski put je stigao u Hrvatsku zahvaljujući katehistima itinerantima vlč. Giacomu Raineriu, Luciji Toso i Giorgiu Carnelosu. Godine 1990. Neokatekumenski put je priznao papa Ivan Pavao II. kao itinerarij katoličke formacije valjane za društvo i za današnja vremena Prvo odobrenje Statuta Neokatekumenskog puta ad experimentum dogodilo se u lipnju 2002. dok je konačno odobrenje stiglo u lipnju 2008.Dne 26. prosinca 2010. odobren je “Katehetski direktorij Neokatekumenskog puta”.

 izvor: wikipedia.org

Neokatekumenski put u župi

 

Prve Neokatakumenske kateheze u  župi Svetog Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu  održane su 1996. godine i do danas se održavaju vrijeme Korizme  svake godine do danas  bez prekida, tj. održane su 17 puta. Kroz to vrijeme je oko 600 župljana slušalo kateheze, a u Neokatekumensku zajednicu ih je ušlo oko 150. Danas u župi postoje tri  zajednice u kojima je ukupno oko 60 župljana različite dobi, stupnja obrazovanja i materijalnih mogućnosti.

Zajednice su u potpunoj poslušnosti   i Statutu Neokatekumenskog puta, tj. Crkvi.

Zajedništvo

Zajednice se sastaju jednom  tjedno na slavlju Božje Riječi, a subotom  nakon večernje mise u župi slave sa župnikom  nedjeljnu euharistiju. Jednom mjesečno odlaze na mjesečnu konvivenciju (lat. con vivere – suživot) na kojoj se mole jutarnje  pohvale, pjevaju se psalmi i skrutira se Božja Riječ. Nakon svake konvivencije zajednica ima pokorničko slavlje u župi, na kojem se, nakon proglašene Božje riječi, svi redovito ispovijedaju. Pokorničko slavlje završava agapama, u zajedništvu.

Katehizacija i evangelizacija

U prvoj zajednici izabrana je ekipa od osam katehista. Ekipu su izabrala braća i sestre iz zajednice, stariji katehisti i župnik. Katehisti su župniku i župi na raspolaganju za katehizaciju i evangelizaciju u župi Svetog Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu i po potrebi i dalje.

Ekipa katehista iz Markuševca  je katehizirala prvi put u svojoj župi 2001. Godine, a u Gornjoj Jelenskoj kod Popovače od 2009. godine nekoliko puta, gdje je nastala nova  neokatekumenska  zajednica.

U našoj župi su kateheze  vodili i katehisti iz drugih župa u gradu Zagrebu u kojima postoji Neokatekumenski put, i to  iz župe Sv. Josipa – Trešnjevka,  župe Bezgrješnog Srca Marijina – Jordanovac,  župe  Marije Majke Crkve  – Trnovčica i župe Krista Kralja – Trnje.

 U župi

Većina braće i sestara  iz sve tri  zajednice redovito idu i na nedjeljnu župnu  euharistiju u koju se redovito  uključuju čitajući  misna čitanja. Sudjeluju  i na  drugim pobožnostima  u crkvi  (predvode krunicu, križni put, idu na župna hodočašća i dr.)

 Hodočašća

Neokatekumeni svake godine idu  na Svjetski susret mladih s Papom ( Izrael, Rim, Keln, Sidney, Madrid), Svjetski susret obitelji s Papom (Valencija, Madrid, Milano) i Family day (Madrid, Ljubljana) i druga hodočašća i susrete za zvanja (Varšava, Trst,  Budimpešta,  Zadar). Sa hodočašća se  uvijek svi vraćaju oduševljeni i obogaćeni snažnim katehezama, zajedništvom i svjedočenjima o djelovanju Duha Svetoga.

Marina Krpan