Prva pričest 2021.

U subotu, 24. travnja u župi sv. Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu pristupilo je Prvoj pričesti 66 prvopričesnika.

5 stavke