Zasjedalo Župno ekonomsko vijeće

U ponedjeljak, 20. siječnja 2020. zasjedalo je Župno ekonomsko vijeće župe sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb – Markuševec.

Vijećnici su prihvatili financijski izvještaj za 2019. godinu.

Upoznati su sa ove godine poduzetim radovima: sanacijom fasade i lukovice tornja, gradnjom krova iznad vanjskog oltara,  bojanjem prozora na prizemlju župne kuće te bojanjem dijela unutrašnjosti farofa.

U planu je dovršenje započetog uređenja stubišta ispred kapelice ali i veliki posao sanacije potpornoga zida prema Trgu sv. Šimuna kao i radovi na učvršćivanju  sjevernog zida na župnoj kući, koji prijeti urušavanjem.