U ponedjeljak, 1 listopada 2018. održana je prva sjednica novog saziva Župnog ekonomskog vijeća župe Zagreb-Markuševec.

Nakon upoznavanja sa Statutom Župnog ekonomskog vijeća, razgovaralo se o predstojećim radovima na obnovi tornja crkve kao i o planiranim radovima na olucima crkve i kapelica, obnovi kapelice u Markuševečkoj Trnavi, obnovi pojedinih raspela na našim putevima, nastavku unutarnje obnove župne kuće. Jedan od prijedloga je bio da se kao pomoć župnom Ekonomskom i Pastoralnom vijeću osnuju skupine eksperata (građevinarska, pravna…) koje bi sa stajališta struke mogle savjetovati i usmjeravati pojedine akcije.