9. sjednica Župnog ekonomskog vijeća

Dana 7. prosinca 2015. održana je 9. sjednica Župnog ekonomskog vijeća župe sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb – Markuševec. Vijećnici su pohvalili novouređeno stepenište u župnu kuću čiju je obnovu financirao grad Zagreb. Također su primili na znanje neuspjeh javne nabave za prozore na tornju i postavljanje sanitarnog čvora. Na natječaj raspisan od gradske četvrti Podsljeme nije bilo zainteresiranih izvođača pa će se on ponoviti na proljeće.

Vijeće je dalo suglasnost Župniku za početak obnove sadašnje biblioteke u župnoj kući koja bi trebala biti preuređena u funkcionalni župni ured. Na kraju prihvaćen je tekst i izgled pisma o gradnji i financiranju budućeg pastoralnog centra, koje će se dijeliti prigodom blagoslova obitelji.