Znak mira – dostojanstveno i suzdržano

Kongregacija za bogoštovlje uputila okružnicu o znaku mira

Znak mira ostaje na istome mjestu unutar mise na kojemu je i do sada bio, ali se mora odvijati dostojanstveno i suzdržano kako ne bi remetio dostojanstvo pričesti kao jednoga od središnjih dijelova misnoga slavlja. Tako bi se mogao sažeti sadržaj okružnice koju je vatikanska Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata uputila biskupskim konferencijama diljem svijeta. O dokumentu koji je potpisao pročelnik spomenute kongregacije kardinal Antonio Canizares Llovera izvijestili su katolički mediji, uključujući i austrijsku agenciju Kathpres, koja je to učinila u petak 1. kolovoza.

Poticaj da se ispita gesta pružanja mira došla je sa zasjedanja Biskupske sinode 2005. godine koja je raspravljala o značenju euharistije za život Crkve. Čak je i papa Benedikt XVI. u postsinodskoj pobudnici »Sacramentum caritatis« napisao da bi bilo smisleno »u granicama držati« tu gestu, koja u pretjeranom obliku može dovesti do zbrke prije same pričesti. Isti je papa predložio da se ispita mogućnost njezina pomicanja na drugo mjesto unutar mise, primjerice nakon prinosa darova. Takva bi praksa imala uporište i u tradiciji. Rabi je, naime, drevni ambrozijanski obred.

Kongregacija za bogoštovlje, čije je zaključke potvrdio i papa Franjo na audijenciji od 7. srpnja, nije pomaknula znak mira kako se ne bi stvarala još veća zbrka. No zahtijeva se veća trijeznost i suzdržanost. Tako se kaže da nije potrebno da svećenik na svakoj misi zatraži pružanje znaka mira. Isto se tako ističe da svećenik ne smije napuštati svoje mjesto za oltarom kako bi osobno izmijenio s vjernicima znak mira, a također treba izbjegavati dodatne »pjesme mira«, kaže se u dokumentu. Vjernicima se također preporučuje da ostanu na svojim mjestima te da izmijene znak mira s osobama koje stoje neposredno pokraj njih. Kongregacija za bogoštovlje osobito ističe da ta gesta nije prigoda za čestitanje na vjenčanjima, krštenjima i sličnim radosnim prigodama (u slučaju, dakako, da se ti sakramenti slave pod misom), kao ni za izražavanje sućuti na misama za pokojne. Biskupskim konferencijama okružnica daje u zadaću da na prikladan način pouče svećenike i vjernike o značenju znaka mira u rimskoj liturgiji. (Da. G.)

Glas Koncila br. 32-33/2014.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!