Osnovne norme Katoličke crkve

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetome,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet,
umro i pokopan;
sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela,
život vječni. – Amen.

 

Deset Božjih zapovijedi
 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemaj drugih bogova uz mene.
 2. Ne izusti imena Boga svoga uzalud.
 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
 5. Ne ubij.
 6. Ne sagriješi bludno.
 7. Ne ukradi.
 8. Ne reci lažna svjedočanstva.
 9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga
 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.
Pet Crkvenih zapovijedi
 1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelje i blagdane.
 2. Posti zapovijedane postove i u određene dane ne mrsi.
 3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti.
 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve
 5. Doprinosi za crkvene potrebe
Sedam svetih sakramenata
 1. Krštenje
 2. Potvrda
 3. Euharistija
 4. Pomirenje
 5. Bolesničko pomazanje
 6. Sveti red
 7. Ženidba
Sedam darova Duha Svetoga
 1. Mudrost
 2. Razum
 3. Savjet
 4. Jakost
 5. Znanje
 6. Pobožnost
 7. Strah Božji
Sedam glavnih grijeha
 1. Oholost
 2. Škrtost
 3. Bludnost
 4. Zavist
 5. Neumjerenost u jelu i piću.
 6. Srditost
 7. Lijenost
Glavne istine katoličke vjere
 1. Samo je jedan Bog, a tri su Božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
 2. Bog je sve stvorio, sve i uzdržava i upravlja.
 3. Duša je čovječja besmrtna.
 4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.
 5. Milost je božja potrebna za spasenje.
 6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.