Obiteljska ljetna škola 2022.

Došao je kraj mjeseca kolovoza kada se održava Obiteljska  ljetna škola za mlade u Markuševcu kod sestara Male obitelji Bezgrešnog Srca Marijina  na Vincekovom bregu. Ove godine je tema škole bila “Oproštenje, pomirenje i sakramenat ispovijedi “. Škola je trajala  od četvrtka navečer, 25. kolovoza do 28. kolovoza 2022. popodne.

Manji je bio broj sudionika, oko dvadesetak , a sve vrijeme je s nama bio p. Mate Samardžić, svećenik Družbe Isusove. Mladi su pretežito bili studenti  i radnička mladež, no, ni srednjoškolci nisu bili isključeni kao ni viši razredi osnovne škole. Kako škola ima svoj radni ritam od kateheza do predavanja , igara , pjevanja i dramskog dijela, svakodnevne liturgije,  tako ima i radni dio .

Naime, mladi su u subotu popodne samoinicijativno i drage volje, pokušali malo urediti prostor oko kapele Gospe anđelske.  U nedjelju su  zajedno sa župnom zajednicom slavili euharistiju koju je predslavio p. Mate , a mladi su aktivno sudjelovali čitanjem i pjevanjem.

Gdje god bili uvijek imamo priliku opraštati ponajprije sebi jer nismo savršeni,  kako bi mogli opraštati i jedni drugima jer nam Gospodin Isus svima oprašta. Tema aktualna u svako doba i za svaki uzrast. Uvijek imamo prilike učiti samo ako smo dobre volje i otvorena , iskrena srca.

s. Marija Žganjer
Foto/ s Marija Žganjer i Lidija Kralj

9 stavke