Potreba obnova lukovice na crkvenom tornju

Župno pastoralno vijeće župe sv. Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu okupilo se je na 4. sjednici u četvrtak, 4. travnja 2019.

Pored redovitih informacija i razmatranja pastoralnog plana u predstojećem razdoblju, glavnina rasprave posvećena je obnovi tornja. Obnova zidova ide svojim normalnim tokom. No, tek sa skele vidljiv, pojavio se novi problem oštećenog lima na lukovici tornja. Za sada, koliko se na prvi pogled vidi, to su samo oštećenja na boji dok lim još uvijek nije prohrđao. Da se to ne bi dogodilo potrebna je hitna sanacija, čišćenje i ponovno bojanje. To bi bilo najbolje napraviti odmah, dok je još postavljena skela. Budući da su troškovi obnove zidova podmireni iz proračuna grada Zagreba, novonastali troškovi moraju se namiriti iz župne blagajne. Župno pastoralno vijeće moli Šimunčane da, prema svojim mogućnostima, sudjeluju o obnovi tornja, tog prepoznatljivog ponosa Markuševca, štiteći ga tako i čuvajući za buduće naraštaje.

Župa sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb-Markuševec