Pastoralno vijeće

U jesen 2018. godine istječe mandat dosadašnjem Župnom pastoralnom vijeću. U skladu sa Pravilnikom Župnog pastoralnog vijeća te Smjernicama za izbor članova Župnog pastoralnog vijeća predloženi su slijedeći kandidati:

Prijedlog članova novog saziva Župnog pastoralnog vijeća župe sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb – Markuševec

 1. Biserka Beđić, Markuševečka Trnava 27
 2. Ivka Bosnjak, Vincekov brijeg 9
 3. Darko Habuš, Gradiljnjak 8
 4. Katarina Habuš, Markuševečka cesta 193
 5. Ivan Herceg, Markuševečka dubrava 50
 6. Željko Hrastinski, Ferenčaki Donji 7
 7. Katarina Jeleković, Jelekovići 25
 8. Drago Jurin, Markuševečki Popovec 81
 9. Lidija Kralj, Markuševečka cesta 191
 10. Marijan Kravaršan, Klinovec 24B
 11. Neven Krpan, Hamići 2A
 12. Davor Kršić, Bijeljavina 6
 13. Karlo Kršić, Kotov brijeg 2A
 14. Iva Kurek, Borovina 31
 15. Drago Lukačin, Grabljak 9
 16. Saša Petarić, Štefanovec 87
 17. Bernardo Pilatuš, Brežovanka 23
 18. Željko Puntarić, Hadžići 23
 19. Štefica Ročić, Utovec 26
 20. Dijana Šimunković, Markuševečka cesta 181
 21. Mirko Šimunković, Utovec 11
 22. Zorica Šantek, Markuševečka cesta 143
 23. Miroslav Špiček, Markuševečka cesta 73
 24. Drago Topolovec, Markuševečka cesta 82
 25. Tomislav Vincek, Markuševečka cesta 51A
 26. Darko Vuljar, Vuljarov breg 49
 27. Josip Zdešić, Utovec 8
 28. Korina Žagar, Krsišće 42

Pravilnik Župnog pastoralnog vijeća