Odbor župnog Caritasa

Odbor župnog Caritasa župe sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb-Markuševec

Ime i prezime
telefon
elektronska adresa
Biserka Beđić 095 5815733 biserkabedic@gmail.com
Ana Crnković 091 8875619 crnkovic.ana5@gmail.com
Jasenka Dasović 095 9069185 jdasovic4@gmail.com
Štefica Kobasić 0917813854  
Iva Kurek 098 585758 iva.kurek@gmail.com
Štefica Lidej 091 3012207  
Đurđa Remenar 098 247 488 durda_remenar@net.hr
Štefica Ročić 099 1965058 rocic.stefica@gmail.com
Branka Šimunjak 098 226590  
Darko Vuljar 099 7100455