O stavu kod moljenja molitve Gospodnje

U posljednje vrijeme primjećuje se sve veći broj vjernika koji molitvu Očenaša popraćuje gestom podizanja i širenja ruku, a u nekim slučajevima i međusobnim držanjem za ruke.Crkveni dokument,koji nam o tim gestama daje upute, opća je odredba Rimskog misala.Tu se kaže da svećenik poziv zajednici na molitvu Očenaša izgovara sklopljenih ruku, a on onda molitvu Gospodnju izgovara raširenih ruku. Ta ista gesta , međutim, nije predviđena za zajednicu vjernika. Pojedine biskupske konferencije su prilikom prevođenja Misala dale mogućnost da vjernici mole raširenih ruku, ali uz odobrenje Kongregacija za bogoštovlje. Hrvatska biskupska konferencija nije predvidjela takvu mogućnost. Uzdignute ruke možda bolje …

Više

Kako razumjeti dijelove mise

U ovom tekstu proći ćemo liturgijom korak po korak kako bismo vidjeli na koji način svaki dio »djeluje« – od kuda dolazi i koja mu je svrha. Jer ukoliko ne razumijemo i dijelove i cjelinu, misa može postati rutina bez duha, bez iskrenoga sudjelovanja; a ta vrsta rutine dovodi rutinu na loš glas. http://www.bitno.net/vjera/kako-razumjeti-dijelove-mise/

Više

Mogu li se sakramenti krsta i potvrde »izbrisati«?

Imam pitanje u vezi sa sakramentima prve pričesti i krizme. Postoji li ikakva zaprjeka da ti sakramenti mogu biti »poništeni« ako ih osoba nije primila na doličan način? Npr. ako se u sklopu prve sv. pričesti (u dječjoj ili odrasloj dobi), nakon što se obavila potrebna priprava i pritom pristupilo ispovijedi, na samoj ispovijedi zataji teški grijeh (npr. zbog stida, nelagode, srama ili namjernoga zatajivanja). Isto vrijedi i za krizmu (vezano za ispovijed), uz dodatak da se to vuče od prve pričesti i ponavlja na krizmi, te vezano uz samu krizmu (slaba priprema u potrebnom vjerskom znanju koje krizmanici moraju …

Više

Muke s kumovima i kumovanjem

lako nam u ovom vremenu stil života i glasnogovornici javnog mišljenja neprestano reklamiraju i nude prigodni­čarska i jeftina rješenja u svemu, ona – na području danas toliko razvikanih prava i sloboda, a prečesto nauštrb ob­veza i odgovornosti bez kojih su i prava i slobode samo prazne i beživotne riječi – baš i ne uspijevaju “držati vodu” Tako je i s ovim pitanjem kumovanja. Uvjeren sam da veli­ka većina naših odraslih župljana i vjernika katolika u cjelini ispravno vrednuje kumovanje i zna tko ima uvjete za to. No i ovdje vrijedi ono da znati i u skladu sa znanjem postupati i …

Više

Znak mira – dostojanstveno i suzdržano

Kongregacija za bogoštovlje uputila okružnicu o znaku mira Znak mira ostaje na istome mjestu unutar mise na kojemu je i do sada bio, ali se mora odvijati dostojanstveno i suzdržano kako ne bi remetio dostojanstvo pričesti kao jednoga od središnjih dijelova misnoga slavlja. Tako bi se mogao sažeti sadržaj okružnice koju je vatikanska Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata uputila biskupskim konferencijama diljem svijeta. O dokumentu koji je potpisao pročelnik spomenute kongregacije kardinal Antonio Canizares Llovera izvijestili su katolički mediji, uključujući i austrijsku agenciju Kathpres, koja je to učinila u petak 1. kolovoza. Poticaj da se ispita gesta pružanja mira …

Više

Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove

Sav Bog u komadiću kruha… Otajstvo je to veliko. Ali ako je već naše tijelo kadro pretvoriti kruh i vino u meso i krv – zašto Bog ne bi svoje meso i krv pretvorio u kruh i vino. Ako čitav krajolik stane u naše oko, zašto ne bi čitav Bog stao u jednu Hostiju. Pa i to da je u tisućama Hostija istovremeno, razumljivo je utoliko što je i naš lik isti u tisuću komadića zrcala. (p. Luka Rađa) Tijelovo (Corpus Christi ili Corpus Domini) blagdan je kojim Katolička crkva slavi Tijelo Isusovo u četvrtak poslije svetkovine Svetog Trojstva, pa …

Više

SHKM: Cijela propovijed biskupa Mate Uznića na misi u Gružu  

Dragi mladi, ja malo imam tremu vidjeti vas toliko ispred sebe i moći vam ovako govoriti. (pljesak) Hvala na ovom pljesku, hvala na podršci, za mene je ovo dosta velika čast. Hvala biskupima što su mi dali tu čast da mogu biti domaćin Susreta hrvatske katoličke mladeži i da mogu predvoditi ovo misno slavlje i da mogu vama govoriti. Hvala svim onima koji su organizirali ovaj susret, čini mi se da sve stoji na svom mjestu. Hvala našim mladim volonterima, našim obiteljima, osobito Organizacijskom odboru SHKM-a koji je napravio još jednu stvar koja će mi pomoći malo u ovoj mojoj …

Više

Držanje tijela u euharistiji

  Kretanje i držanje tijela u euharistiji Držanje tijela kao sastavni dio aktivnog sudjelovanja U liturgiji rubrike propisuju izražajne oblike, kretnje i držanja. Prezbiter, đakon ili tumač ponekad upozoravaju liturgijski zbor na takve propise. To služi da okupljena zajednica postigne sklad i jedinstvenost, da istovremeno svi ustaju, sjedaju, naklanjaju se, kleknu i zapjevaju. Liturgijske kretnje trebaju se izvoditi dolično, ne smiju biti nezgrapne ni smetene, već trebaju biti jednostavne i ljudske, pune izražajne snage koja sama od sebe govori. Taj sklad i određeni liturgijski stil ne može se samo odrediti rubrikama on mora biti posvjedočen primjerom što ga daju službenici, …

Više

Roditelji s djetetom u crkvi

 Odgoj djeteta za poželjno ponašanje u crkvi ne počinje pred samim vratima crkve, već mnogo ranije, u roditeljskom domu. Većina roditelja svoje dijete od samog rođenja blagoslivlja i označava znakom križa. Time djetetu svjedoči svoju naklonost. Bogu pak tom gestom iskazuje zahvalnost za porod i prizna­je njegovo suvlasništvo nad djetetom. U odgoju djeteta treba zapamtiti naj­važnije pravilo: dijete izvrsno kopira (najvećim dijelom nesvjesno) svoje ro­ditelje. Kakav stav i ponašanje prema svetome u vašem domu imaju roditelji, takvo treba očekivati i od djeteta. Ako će se roditelji s ljubavlju i strahopošto­vanjem odnositi prema slikama sveta­ca, raspelu na zidu ili prema svećeniku …

Više

Hvalospjev uskrsnoj svijeći – Exsultet Liturgijsko-teološki govor vazmenoga bdjenja

Ivan Šaško Od ranoga srednjega vijeka, ali možda i prije, može se posvjedočiti vazmeno bdjenje koje na početku ima velebni uvodni obred, lucernarij, službu svjetla. Od 4. st. bio je običaj da se za Uskrs svečano osvije­tle gradovi. To je osvjetljavanje bilo u vezi s krštenjem. U vremenu kada je zbog svoje rijetkosti svjetlo svjetiljaka bilo dragocjeno, paljenje svje­tiljaka uvečer, praćeno molitvama, tvorilo je vjerski obiteljski obred na početku večere. Tako je i u samostanima to bio početak večere. U židov­stvu postoji molitva kidduš petkom navečer, čime započinje šabbat. Kr­šćani su u istome kontekstu vidjeli simbol Krista, svjetla svijeta (usp. …

Više

Uskrsna svijeća i pet zrna ‘tamjana’

Na početku Službe svjetla u vazmenom bdjenju svećenik nakon blagoslova ognja urešava uskrsnu svijeću urezujući u nju znak križa te, slijedeći formu križa, utiskuje u svijeću pet zrna tamjana. U Rimskom misalu taj obred nije posebno protumačen. Htjeli bismo vaše razjašnjenje.                                                                                                     M H b   Obredni čin blagoslova novoga ognja, paljenje uskrsne svijeće na novome ognju i njezi­no unošenje u crkvu koja je u tami te svečani hva­lospjev uskrsnoj svijeći, kroz jedinstveni simbo­lizam svjetla pripovijedaju otajstvo uskrsnuća. Kršćanska je vjera spomen na Kristovo uskrsnuće rado slavila obredom svjetla. Hodočasnica Egerija pred kraj 4. stoljeća svjedoči daje kod Kristo­va groba trajno …

Više

Razvoj obreda pranja nogu na Veliki četvrtak

Više od moralnoga primjera poniznosti Ivan Šaško Ispod jedne, naizgled ilustrativne geste ipak postoji puno za­nimljiviji i složeniji sloj koji povezujemo s vremenom učvršćiva­nja kršćanskoga obrednoga identiteta. Premda ima puno nepozna­nica vezanih uz razvoj obreda pranja nogu na Veliki četvrtak, po­sebno što se tiče poznavanja najstarijih kršćanskih izvora, mogu­će je dati prilično zaokružen pogled o tome zanimljivom dijelu li­turgijske zbilje koja je ostala živjeti u Crkvi od samih početaka. Me­đu najznačajnije liturgičare koji su se bavili tom temom svakako pripada Pier Francesco Beatrice svojim monografskim djelom iz 1.983. godine. Iz njega izdvajamo razmišljanja koja nude i neke po­sebnosti u tumačenjima …

Više

Pomazanje i dar vjere

Razmišljanja uz misu posvete ulja na Veliki četvrtak Ante Crnčević Godišnjemu slavljenju Kristova vazmenog otajstva, oblikova­nomu u vazmenome trodnevlju, neposredno prethodi jedin­stveno slavlje mise posvete ulja (missa chrismatis). Po svom postanju to je slavlje posve novo i ne pripada vazmenomu trodnev­lju. U pastoralnoj praksi ono se oblikuje i predstavlja kao žarište sve­ćeničkoga zajedništva, odnosno jedinstva ministerijalnog svećenstva sa svojim biskupom te mu se i smisao i značaj nastoje iščitavati iz njegove bliskosti sa slavljima Kristova vazma. Sadržaji slavlja te mi­se, karakteristični osobito po obredu blagoslova i posvete ulja te po obnovi svećeničkih obećanja, kao i vremenska bliskost s vazmenim trodnevljem …

Više