Sjednica Župnog pastoralnog vijeća

U petak, 16. listopada 2015. odžana je 8. sjednica Župnog pastoralnog vijeća Župe sv. Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu.
Vijeće je na početku saslušalo izvještaj sa sjednice Župnog ekonomskog vijeća, održane 5. listopada s posebnim osvrtom na bezuspješne pokušaje povrata od komunističkog režima oduzetog crkvenog zemljišta. Potom se razgovaralo o proteklim slavljima u župi. Primijećeno je da će pored vanjske pripreme slavlja trebati poraditi i na duhovnoj pripremi.
Usvojen je Pastoralni plan za  pastoralnu godinu 2015./2016..
Iznesen je program proslave župnog blagdana sv. Šimuna i Jude Tadeja. Trodnevnu duhovnu pripremu u subotu, ponedjeljak i utorak, 24., 26. i 27. listopada predvodit će đakon Krunoslav Kičinbači a na samu svetkovinu svete mise su po nedjeljnom rasporedu, s tim da će u 11 sati doći školska djeca (koja taj dan nemaju nastave), misu predvodi župni vikar iz Retkovca Nikola Platužić, a svečanu večernju sv. misu predvodi fra Krsto Hrženjak, kapucin – zlatomisnik. Nakon večernje mise predviđeno je druženje uz kestenje, mošt i kolače.
Najava gradnje Pastoralnog centra, osim prvotnog oduševljenja, do sada nije našla prevelik odjek u župi. Za sada su predložene prve ideje oko uređenja čitavog kompleksa terena oko crkve i farofa a razgovara se i o potrebnim sadržajima same građevine. Članovi vijeća će biti redovito obavještavani o svim postupcima kako bi ih prezentirali župljanima. Župno ekonomsko vijeće će izraditi pismo u kojem će se potanko objasniti situacija i nastojanja te predložiti na koji će se način prikupljati sredstva za gradnju. To će pismo biti ostavljeno svakoj obitelji prigodom blagoslova obitelji.
Na kraju je župnik, nakon nekih nejasnoća, ponovno upoznao vijećnike sa odredbama Nadbiskupskog duhovnog stola o binacijama i trinacijama te sv. misama na kolektivne nakane.
Također zbog neznanja i nejasnoća iz Direktoraija za pastoral sakramenata u župnoj zajednici Hrvatske biskupske konferencije prezentirani su članci koji govore o potrebi župnog vjeronauka, posebno za pripravnike za sakramente euharistije i sv potvrde, kao i o odlikama koje moraju resiti onoga tko želi kumovati na krštenju i sv. potvrdi (Direktoraij za pastoral sakramenata može se naći na župnoj stranici http://zupa-markusevec.net/sakramenti/).
Budući da vozni red ZET-ovog autobusa ne odgovara onima koji na misu dolaze iz Bačuna, zatražit će se promjena voznog reda.