Vijest o zasjedanju Pastoralnog vijeća

Dana 18. svibnja zasjedalo je Župno pastoralno vijeće. Vijećnici su se osvrnuli na slavlja Velikog tjedna, Uskrsa, sv. Potvrde i prve pričesti. Iskazana je zahvalnost pjevačkom zboru i suradnicima u pripremi tih slavlja. Izražena je želja da se što više ljudi priključi budućim aktivnostima. Dogovorena su zaduženja u pripremi slavlja Tijelova i proslave dana posvete crkve, nedjelje iza Tijelova 7. lipnja. Predloženo je da se u cilju okupljanja i upoznavanja zajednice na kraju mise zajednički počastimo, a gđa Lidija Kralj, mjesna fotografkinja, izložila je želju da se na tu misu pozovu ljudi u narodnim nošnjama i da se napravi „milenijska fotografija“.

IMG_9614Centralna rasprava je vođena o potrebi gradnje pastoralnog centra. Naime, zbog male crkve različita slavlja se moraju održavati vani, pred crkvom, ili kao ove godine sv. potvrda, zbog nevremena u crkvi, u koju su se uspjeli ugurati samo krizmanici i kumovi. Skučenost, nedostatak zraka, nemogućnost sjedenja su razlozi što vjernici odlaze u druge crkve, ostaju vani pred crkvom ili jednostavno ostaju kod kuće. Župa također nema odgovarajuće uvjete za katehezu ni prostore za rad Karitasa i drugih skupina.  Vijeće se složilo da je zbog veličine župe i pastoralnih potreba potrebno razmišljati o gradnji Pastoralnog centra koji bi sadržavao dvoranu za liturgijska slavlja i ostale potrebne sadržaje u skladu s potrebama novog vremena. Vijeće je svjesno da sada zbog siromaštva i loše društvene klime nijepogodan trenutak za tako velike investicije, ipak, donesen je zaključak da se počne s pripremama za gradnju kako bi, kad to bude moguće, sve bilo spremno za taj poduhvat današnje generacije Šimunčana.