Godišnji izvještaj Caritasa Zagrebačke nadbiskupije o pruženim uslugama i aktivnostima u 2014. godini

Godišnji izvještaj Caritasa Zagrebačke nadbiskupije o pruženim uslugama i aktivnostima

u 2014. godini

1. INSTITUCIONALNA SKRB – Na dan 31. 12. 2014. godine u Caritasovim kućama na smještaju se nalazio 191korisnik: djeca i odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke s malom djecom, žrtve obiteljskog nasilja, osobe s invaliditetom. Njima Caritas osigurava stanovanje, prehranu, odijevanje, njegu, brigu o zdravlju, odgoj i obrazovanje. Osim toga, korisnicima se pruža psihosocijalna podrška i savjetovanje, učenje socijalnih vještina, radne aktivnosti i organizirano korištenje slobodnog vremena.

Caritas_slider

2. SOCIJALNA SLUŽBA – Caritasova socijalna služba koordinira pružanje pomoći putem izvaninstitucionalne skrbi. Osobnim razgovorom i/ili terenskim izvidom utvrđuje konkretne potrebe korisnika te u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama i drugim institucijama, tražeći najprikladnija rješenja sukladno potrebama i mogućnostima. Najčešće je tražena pomoć u hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama, drvima za ogrjev, namještaju, ortopedskim pomagalima, građevinskom materijalu te novčana pomoć radi podmirivanja troškova režija, nabave lijekova koji nisu plaćeni preko HZZO-a, za troškove školovanja djece i sl.

Osim toga, socijalna služba pruža i savjetodavnu pomoć te pomoć u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar Caritasa i izvan njega. Tijekom 2014. godine financijska, materijalna, stručna i savjetodavna pomoć pružena je za 13.380osoba (usporedbe radi: 2013. godine pomoć je pružena za 10.025 osoba – što je u 2014. godini povećanje broja korisnika za 25%).

 

3. OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE – Pojedincima i obiteljima pruža stručnu pomoć u prevladavanju konflikata, problema u partnerskoj, roditeljskoj i međugeneracijskoj komunikaciji, podršku i pomoć u teškim osobnim i obiteljskim situacijama te savjetovanje bračnih partnera. Tijekom 2014. godine radom obiteljskog savjetovališta bilo je obuhvaćeno 580 osoba. U okviru Savjetovališta djeluje i Grupa ovisnika o kocki i alkoholu – GOK.

 

4. SKRB ZA BESKUĆNIKE – U prihvatilištu za beskućnike u Rakitju Caritas korisnicima smještaja osigurava prehranu, održavanje osobne higijene i higijene odjeće, pomoć u odjeći i obući i druge oblike pomoći u naravi, reguliranje zdravstvene i socijalne zaštite, pomoć pri ishođenju dokumenata, savjetovanje, upućivanje u medicinske ustanove te razne oblike društvenih i radnih aktivnosti. Tijekom 2014. godine u objektu su boravila 42 korisnika.

 

 

5. VUKOMEREC – U zagrebačkom naselju Vukomerec tijekom 2014. godine u kući je boravilo 350 roditelja teško bolesne djece. Od ukupnog broja smještenih njih 134 boravilo je prvi put. U kući su ostvarena 2.024 noćenja.

 

6. POMOĆ U KUĆI – Karitativnom skrbi za starije, nemoćne i bolesne osobe u njihovoj kući obuhvaćena su 124 korisnika, a tijekom godine obavljeno je 2.797 izlazaka na teren.

 

7. STAMBENO ZBRINJAVANJE – Caritas Zagrebačke nadbiskupije u svojim kućama i stanovima stambeno zbrinjava 54 osobe.

 

8. PRUŽANJE FINANCIJSKE I MATERIJALNE POMOĆI – Tijekom 2014. godine Caritas je podijelio financijsku i materijalnu pomoć ukupne vrijednosti 15.622.684,95 kuna.

 

8.1. FINANCIJSKA POMOĆ – Tijekom 2014. godine pružena je financijska pomoć u ukupnom iznosu od 4.232.848,25 kuna. Navedena pomoć ostvarena je: izravnom novčanom pomoći socijalno ugroženim obiteljima, pomoći u nabavi školskih udžbenika i pribora, pomoći u nabavi medicinskih pomagala i lijekova, osiguranjem stanovanja i prehrane za vrijeme liječenja, pomoći u nabavi drva za ogrjev, policama osiguranja života korisnika u Caritasovim kućama koji nakon punoljetnosti moraju napustiti smještaj, poboljšanjem kvalitete života korisnika smještaja te novčanom pomoći stradalima od poplava na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine posredstvom mreže nad/biskupijskih i župnih caritasa.

8.2. MATERIJALNA POMOĆ – Tijekom 2014. godine obiteljima, pojedincima, štićenicima u Caritasovim kućama, župnim caritasima, srodnim ustanovama i udrugama podijeljeno je pomoći u naravi u protuvrijednosti od 11.389.836,00 kuna.

Navedeno je ostvareno u sljedećim oblicima:

– Pomoć za poplavljene – od svibnja do prosinca 2014. godine prikupljeno je 280 tona materijalne pomoći u protuvrijednosti od 2.478.440,00 kn koja je proslijeđena stanovništvu stradalom u poplavama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.

– Socijalna košarica – pakete hrane i higijenskih potrepština primilo je 2.959 obitelji. Ovaj oblik pomoći u suradnji s trgovačkim lancem Lidl traje već pet godina te je od iznimne važnosti za brojne obitelji. Novčana vrijednost podijeljene pomoći je 2.754.530,18 kuna.

 

– Podjela kruha i peciva – u suradnji s trgovačkim lancem Spar Hrvatska podijeljeno je više od 100.000 kg kruha i raznih peciva koje Caritasu svakodnevno donira taj trgovački lanac. Podjelom kruha obuhvaćene su 563 obitelji, a kruh se dijeli u Caritasovim prostorima u Dubravi i Gajnicama.

– Podjela odjeće i obuće – pomoć je primilo 935 socijalno ugroženih obitelji.

– Pomoć u opremi za novorođeno dijete – od travnja 2014. godine kroz projekt Korak za život opremom za novorođeno dijete pomognuto je 110 siromašnih obitelji.

– Posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala – posudbom 229 bolesničkih kreveta, 141 invalidskih kolica, 24 princeze, 23 hodalice, 10 štaka, 3 dizalice za osobe s invaliditetom te drugim ortopedskim pomagalima i pelenama za odrasle pružena je pomoć za 358 obitelji koje kod kuće imaju bolesnog člana obitelji.

8.3. AKCIJE – U skrbi i pomoći potrebitima Caritas je tijekom 2014. godine proveo i niz akcija pomoći pojedincima i obiteljima:

 

– U akciju Dobro se dobrim vraća uključeno je 90 zagrebačkih poduzetnika i obrtnika koji su za 745 socijalno ugroženih osoba preko Caritasa darovali ukupno 3.367 svojih usluga.

– Sredstvima prikupljenima u akciji Spremni za dobro, koju je na nacionalnoj razini organizirao Hrvatski Caritas te sredstvima od donacija fizičkih osoba, početkom školske godine, prigodom Susreta solidarnosti, po preporuci župnih caritasa, iznosom od 51.620,00 kuna 194 djece iz siromašnih obitelji pomoglo se kupnjom školskih knjiga i pribora.

– U karitativnoj prodaji lampiona povodom blagdana Svih svetih u akciji Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro sudjelovalo je 35 župa za čije potrebe je prikupljena oko 71.000,00 kn, dok je za potrebe biskupijskog Caritasa, odnosno za mlade koji nakon punoljetnosti napuštaju Caritasove domove prikupljeno 126.763,00 kn. Sredstvima prikupljenima u ovoj akciji kroz protekle tri godine za jedanaestero mladih osigurali smo police životnog osiguranja u protuvrijednosti 6.000 eura koje će im biti isplaćivane tijekom dvije godine po izlasku iz doma kao pomoć u osamostaljivanju.

– Akcijom Dobro srce za topli dom potkraj 2014. godine preko župnih caritasa za 93 obitelji osigurana su po 3 m3 drva za ogrjev.

– U suradnji s trgovačkim lancem Lidl u razdoblju od 27. listopada do 7. prosinca 2014. godine organizirana je akcijaPomagati je lako kojom su u Lidlovim trgovinama prikupljani prehrambeni i higijenski artikli za korisnike kuće u Vukomercu te socijalno ugrožene obitelji o kojima skrbe župni caritasi i nadbiskupijski Caritas. U tom razdoblju prikupljeno je ukupno8.996 komada higijenskih i prehrambenih proizvoda. U akciju je bilo uključeno devet župa na čijim područjima se nalaze Lidl trgovine.

– Podjela jabuka i mandarina – potkraj 2014. godine Caritas se kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju uključio u provedbu mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina. Tako je kroz vlastite aktivnosti te u suradnji sa 64 župe, 20 samostana, 8 crkvenih organizacija i udruga podijeljeno 167.010 kg jabuka te 107.852 kgmandarina.

9. VOLONTERI – Tijekom 2014. godine u aktivnostima nadbiskupijskog Caritasa sudjelovalo je preko 500 volontera koji su korisnicima Caritasa darovali 31.504 volonterska sata čija se ekonomska vrijednost procjenjuje na 945.120,00 kuna.

Od toga su korisnici smješteni u Caritasovoj kući za beskućnike u Rakitju u sklopu društveno-korisnog rada odradili gotovo 10.000 volonterskih sati.

Navedenim podatcima treba pridodati doprinos 960 volontera župnih caritasa koji na različite načine pomažu 3.630socijalno ugroženih obitelji na području svojih župa u Nadbiskupiji.

Prema službenim podatcima Ministarstva socijalne politike i mladih za 2013. godinu u Hrvatskoj postoji 671 evidentiran organizator volontiranja. Caritas Zagrebačke nadbiskupije po broju volontera i volonterskih sati ubraja se među nekoliko najvećih.

s. Jelena Lončar,

ravnateljica Caritasa

 

 

Zagreb, ožujak 2015. godine

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!