Mogu li se sakramenti krsta i potvrde »izbrisati«?

Imam pitanje u vezi sa sakramentima prve pričesti i krizme. Postoji li ikakva zaprjeka da ti sakramenti mogu biti »poništeni« ako ih osoba nije primila na doličan način?

Npr. ako se u sklopu prve sv. pričesti (u dječjoj ili odrasloj dobi), nakon što se obavila potrebna priprava i pritom pristupilo ispovijedi, na samoj ispovijedi zataji teški grijeh (npr. zbog stida, nelagode, srama ili namjernoga zatajivanja). Isto vrijedi i za krizmu (vezano za ispovijed), uz dodatak da se to vuče od prve pričesti i ponavlja na krizmi, te vezano uz samu krizmu (slaba priprema u potrebnom vjerskom znanju koje krizmanici moraju zadovoljiti). Ima li tu elemenata da su ti sakramenti nedolično primljeni i da ih treba ponoviti?

http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid=41&news_ID=25451